ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

നിങ്ബോ ഹൈശു ലൈറ്റ് ട്രേഡിങ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ചൊംപംത് ചേർക്കുക

റൂം അ൯൦൭ നഗരം സ്ക്വയർ no.43 ലിഉജ്ഹുഅന്ഗ് സ്ട്രീറ്റ് നിങ്ബോ ചൈന

ഫാക്ടറി വിലാസം

9 #, 4 റോഡ് ടൈ സോൺ Shengzhou സിറ്റി സെജിയാങ്ങ് പ്രവിശ്യ, ചൈന

ഇമെയിൽ

harris@zjnblite.com

ellen@zjnblite.com

ഫോൺ

൦൦൮൬ + ൧൩൮൮൪൪൬൬൦൧൨

൦൦൮൬ + ൧൮൩൬൮൬൬൨൭൬൨


വാർത്താക്കുറിപ്പ്

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

  • സ്ംസ്൦൧
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩
WhatsApp Online Chat !