නිංෙබෝ Haishu Lite ෙට්ඩිං කම්පැණි, ලිමිටඩ් . චීන වරාය 2002 දී ස්ථාපිත කරන ලද, නිංෙබෝ නගරය පිහිටා ඇත.

  අපි රිදවිමකට, bowtie, ලේන්සුවකින්, ස්භාවය, මිනිසුන් සහ ගැහැනුන් උපාංග සඳහා නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. දක්ෂ කම්කරුවන් 50 කට අධික සංඛ්යාවක් සමග අපගේ නිෂ්පාදන ස්ථාවර නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම කළ හැකියි.

  

  පුවත් ලිපි

  අපිව අනුගමනය කරන්න

  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  WhatsApp Online Chat !